همکاری با ما

از دوستان متخصص در حوزه‌ی صداسازی دعوت به همکاری می‌کنیم

 Cooperation-vocalireza

 

وکالیرضا یک رسانه دیجیتال (وبسایت) با هدف ارائۀ آموزش‌های هدفمند در حوزۀ صداسازی است و برای رشد و پیشرفت جامعه‌ی صدا و علم صداسازی، از تمامی دوستانی که در حوزه‌ی صداسازی فعالیت می‌کنند مانند پزشکان متخصص، گفتار درمان‌ها، مربیان صداسازی و … دعوت به همکاری می‌کند.

دوستانی که شرایط همکاری با تیم تخصصی وکالیرضا را دارند، لطفا رزومه‌ی خود را به آدرس ایمیل  vocalireza@gmail.com ارسال نمایند.

نکته : رزومه‌ی واجدین شرایط حتما باید شامل نام، نام خانوادگی، شماره تماس و سابقه‌ی کاری مرتبط با حوزه‌ی صداسازی باشد.

    سبد خرید